Продължете към съдържанието

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА ДЕНТАЛНА ЛАЗЕРНА АКАДЕМИЯ

В периода 3-5 април 2014 г. в Пловдив се проведе Пета международна дентална лазерна академия, организирана от Дентално лазерно общество в сътрудничество с Медицински университет Пловдив. В рамките на събитието лекари по дентална медицина от страната и чужбина имаха възможност да обогатят познанията си в сферата на лазерната дентална медицина и да се запознаят с нововъведенията по отношение на лечението с лазер. От името на Клиника Абил събитието посети д-р Фикрет Абил.