Д-р Фикрет Абил е роден през 1969 г. Завършил е Стоматологичен факултет към Медицински университет София през 1996. От тогава работи като лекар по дентална медицина и непрекъснато подобрява квалификацията се чрез посещение на следдипломни квалификационни курсове, семинари, изложения и други специализирани събития в страната и чужбина.

В резултат на дългогодишната си практика и след прецизно проучване на изискванията и тенденциите в денталните практики, на 5 окт. 2009 д-р Абил осъществява проект за построяването на дентална клиника.

Our team