На 5 окт. 2009 г. отваря врати AbilClinic

Разполага с три кабинета по дентална медицина, чакалня, стерилизационна, офис, студио за красота и зала за обучения.

В клиниката се прилагат съвременни методи на денталната практика, съчетани с модерно оборудване.

В процеса на работа се залага на ндивидуален подход и методики с доказан успех в световната практика.

Основната цел е да се осигури съвременно, ефективно и безболезнено лечение на пациентите.